19 sierpnia 2022

Jak wypełnić Kartę Przekazania Odpadów?

Karta przekazania odpadów, określana w skrócie jako KPO, to podstawowy dokument, który dotyczy ewidencji odpadów. Sam obowiązek ewidencji ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów wprowadzony został już w 2012 roku wchodzącą wówczas w życie ustawą o odpadach. Aby odpady mogły zostać prawidłowo ewidencjonowane, potrzebne są dwa dokumenty: karta ewidencji odpadu oraz wspomniana karta przekazania odpadu. Dowiedz się, czym dokładnie jest KPO oraz w jaki sposób poprawnie ją wypełnić.

Karta przekazania odpadów – co to takiego?

Czym dokładnie jest karta przekazania odpadów? W istocie jest to dowód prawidłowego przekazania objawów uprawnionym do tego odbiorcom. Warto wspomnieć o tym, że obowiązek wystawienia takiej karty ciąży na osobie, która odpady wytwarza. To właśnie ona jest zobligowana do wystawienia karty i wypełnienia jej w sytuacji, kiedy zachodzi konieczność przekazywania odpadów odbiorcy. Prawodawca przewiduje także możliwość przekazywania odpadów za pomocą firmy transportowej. Warunkiem w tym wypadku jest uwzględnienie w karcie danych odbiorcy odpadu, a także docelowe miejsce jego dostarczenia. Co więcej, firma transportowa ma obowiązek poświadczyć w karcie miejsce dostarczenia odpadów.

Karta przekazania odpadu powinna zostać sporządzona w trzech egzemplarzach. Osoby, które powinny zostać w dokumencie wymienione, to osoba dostarczająca odpady, odbierająca je oraz – w uzasadnionych przypadkach – także transportująca (na przykład firma transportowa).

Karta przekazania odpadów – jak wypełnić?

Procedura wypełniania kart przekazywania odpadów może być nieco bardziej skomplikowana w przypadku ciągłych i cyklicznych usług. Mowa tu o obsługach zakładów produkcyjnych czy przetwórczych oraz dużych miejsc budowy. Warto zaznaczyć, że jeżeli współpraca odbywa się z tym samym odbiorcą i jest cykliczna, ustawa dopuszcza wystawianie KPO jedynie raz w miesiącu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które zdejmuje z osób dostarczających odpady konieczność sporządzania tego dokumentu przy każdej wywózce.

Czy są sytuacje, kiedy karta przekazania odpadu nie jest konieczna? Owszem. Nie wymaga się jej w momencie, kiedy osoba posiadająca odpad zwolniona jest z obowiązku prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów. Dotyczy to na przykład osób fizycznych. KPO musi także zawierać oznaczenie roku kalendarzowego.

Co dokładnie powinno znajdować się w KPO?

Dokładnie określa to ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Przede wszystkim należy umieścić tam imię i nazwisko posiadacza odpadów, a także jego adres lub siedzibę firmy. Dodatkowo powinno znaleźć się tam miejsce przeznaczenia odpadów oraz, co bardzo istotne, informacje o ich pochodzeniu i sposobie gospodarowania odpadami. Jest to konieczne szczególnie w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi ich przetwarzanie. Należy także pamiętać, aby zamieścić w KPO miejsce przeznaczenia i pochodzenia odpadów. Musi znaleźć się w niej także masa odpadów w Megagramach Mg (1 Mg = 1000 kg), a także adres, pod który należy dostarczyć odpad.

Zbiorcza KPO – co trzeba wiedzieć?

Obecnie ustawodawca dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów. Czym się ona charakteryzuje? Można wykorzystywać ją w przypadku, kiedy dotyczy odpadów o tym samym kodzie, które dodatkowo przekazywane są łącznie w ciągu konkretnego miesiąca kalendarzowego. Warto zaznaczyć, że także firma transportująca odpady powinna pozostawać taka sama, a jej współpraca z nadawcą powinna odbywać się cyklicznie. Zbiorcza karta przekazania odpadów powinna być sporządzona od razu po zakończeniu konkretnego miesiąca.

Kartę przekazania odpadów to bardzo ważny dokument, który powinien zostać prawidłowo wypełniony. Dodatkowo jest niezbędny do prawidłowego przekazania odpadów uprawnionym do tego odbiorcom. Proces wypełniania KPO nie jest trudny, należy jednak pamiętać o kilku ważnych danych i istotnych kwestiach. W internecie znajduje się wiele gotowych wzorów, którymi warto się inspirować. Należy jednak zwrócić uwagę, aby były one zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.