25 października 2021

Jak zdobyć dofinansowanie na fotowoltaikę we Wrocławiu?

Założenie instalacji fotowoltaicznej jest świetnym sposobem na możliwość korzystania z własnego i niezależnego źródła energii, które płynie prosto do gniazdka elektrycznego w Twoim mieszkaniu. Jest to oczywiście też sposób na ekologiczne życie również we Wrocławiu.

Znajdziesz w tym mieście kilka firm, które specjalizują się w fotowolatice i pomogą Ci stworzyć odpowiednią instalację, tak aby zmniejszyć koszty zużycia prądu i obciążenia w domowym budżecie za energię elektryczną.

Czy warto korzystać z fotowoltaiki?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na wrocławskiej mapie solarnej, która pokazuje, w jakim stopniu opłaca się założyć panele fotowoltaiczne na konkretnym dachu budynku.

Jak zdobyć dofinansowanie na fotowoltaikę we Wrocławiu?

W celu uzyskania takiej pomocy należy się zgłosić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jest to jednostka samorządowa, udzielająca pomocy w uzyskaniu środków na taką inwestycję. Podstawowym elementem jest tutaj uzyskanie tzw. efektu ekologicznego, czyli konkretnych korzyści dla środowiska oraz zgodność wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. Jak informuje sam Fundusz, warunkiem udzielenia pomocy finansowej w tym zakresie jest: złożenie kompletnego wniosku na aktualnie obowiązującym druku i udokumentowanie zbilansowania planowanych kosztów inwestycji oraz wywiązanie się z obowiązku uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

We Wrocławiu funkcjonuje również zespół Doradców Energetycznych, których zadaniem jest pomóc Ci poszukać inne dostępne aktualne formy finansowania fotowoltaiki. Warto zatem udać się do Punktu konsultacyjnego Doradztwa Energetycznego, mieszczącego się w Centrum Obsługi Mieszkańca na ul. Hubkiej nr 8-16. Punkt czynny jest w każdą środę i czwartek od 8:00 do 15:45. Fotowoltaika we Wrocławiu to temat, którym warto się zanteresować.

Podstawa prawna przyznawania dotacji na fotowoltaikę we Wrocławiu.

Wszelkie obecne dotacje na fotowoltaikę we Wrocławiu od 1.09.2020 r. przyznawane są przez Fundusz według: Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu nr 82/2020 z dn. 31.08.2020r. oraz Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji.

Pamiętaj, że Fundusz stosuje określone kryteria w przyznawaniu pomocy, zgodnie z art.400h ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.). Są one ustalane, aby odpowiednio ocenić i zakwalifikować projekt do realizacji przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kiedy już uda Ci się zdobyć wsparcie na założenie fotowoltaiki we Wrocławiu, musisz pamiętać o składaniu poszczególnych rozliczeń, biorąc przy tym pod uwagę odpowiednią dokumentację, którą stanowią załączniki. Dokładna instrukcja postępowania jest dostępna w WFOŚiGW i pokazuje sposób i zasady rozliczania zadań, które są z niego dofinansowane.

Pamiętaj również o tym, że istnieje możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości, jeśli masz podłączony budynek lub jego część np. dach do instalacji fotowoltaicznej. Sprawę załatwisz w Centrum Obsługi Podatnika, które mieści się na ul. Kotlarskiej 41 lub ul. G.Zapolskiej 2-4 we Wrocławiu.

Warto zatem zastanowić się nad możliwością założenia instalacji fotowoltaicznej, ponieważ w perspektywie długoterminowej jest to bardzo opłacalne, tym bardziej że koszt instalacji zwraca się zazwyczaj w połowie zakładanego okresu jej trwałości. Zalety korzystania z fotowoltaiki są przede wszystkim ekonomiczne, ekologiczne i bezemisyjne. Mając takie źródło energii, które jest i czyste, i ciche w użytkowaniu, można je również zmagazynować w akumulatorach, co daje pewnego rodzaju tzw. bezpieczeństwo energetyczne Twojego domu. Czas montażu jest stosunkowo niewielki i wynosi średnio ok. 3 dni w zależności od warunków atmosferycznych. To zdecydowanie przemawia za tym, aby we Wrocławiu skorzystać z możliwości założenia fotowoltaiki i dofinansowania tej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.