22 stycznia 2022

Utrzymanie ruchu – co to jest?

Utrzymanie ruchu to ciągły proces, za który w przedsiębiorstwach produkcyjnych odpowiada dział utrzymania ruchu. Rozumiany jest jako sektor odpowiedzialny za gwarancję dostępności i prawidłowej eksploatacji maszyn, urządzeń czy instalacji, których niezakłócone działanie jest niezbędne podczas realizowanych na co dzień procesów. Sprawdź, co to jest utrzymanie ruchu oraz jeszcze warto wiedzieć na jego temat i jak zacząć oszczędzać w Twoim przedsiębiorstwie.

Na czym polega utrzymanie ruchu?

Zadania działu utrzymania ruchu to realizowanie przyjętej strategii poprzez:

  • rejestrowanie wyposażenia zakładu,
  • dbanie o bieżące usuwanie awarii,
  • troska o prawidłowe działanie maszyn,
  • optymalizacja gospodarki części zamiennych, stanu magazynów i dostępnych zapasów,
  • zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i środowiska, w którym pracują lub przebywają.

W szczególności istotne jest także realizowanie przez dział utrzymania ruchu lub zlecanie firmom zewnętrznym konserwacji, remontów, przeglądów maszyn i urządzeń. Przekłada się to na maksymalizację procesów wytwórczych.

Poprzez wspomniane utrzymywanie dostępności i pracy maszyn, co jest szczególnie istotne dla potrzeb biznesu, realizowany jest główny cel i założenie działu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie, czyli płynna realizacja zleceń produkcyjnych. Niezwykle istotne jest więc nie tylko korygowanie błędów i usterek, ale przede wszystkim troska o to, aby ich występowanie zniwelować do minimum, np. poprzez dbanie o prawidłową, energooszczędną instalację świetlną. Jest to osiągalne dzięki przemyślanej strategii utrzymania ruchu zakładającej profilaktykę i wcześniejsze przewidywanie niezbędnych napraw i kontroli, a zwłaszcza współpraca z ekspertami specjalizującymi się w utrzymaniu ruchu.

Dlaczego firmy powinny skorzystać z modernizacji oświetlenia w ramach utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie?

Przedstawiciele działu utrzymania ruchu w poszukiwaniu sprawdzonych rozwiązań przede wszystkim powinni zwrócić uwagę na możliwość modernizacji oświetlenia w zakładzie, przez co zatroszczą się o redukcję kosztów związanych z eksploatacją przestrzeni. Zalecane jest, aby taki krok wykonały firmy, gdzie wciąż wykorzystywane są przestarzałe technologicznie źródła światła. Świadczą one nie tylko o nienadążaniu za trendami i nowoczesnymi rozwiązaniami na rynku, ale przede wszystkim o ryzyku, jakie niesie ze sobą dalsze stosowanie starego oświetlenia.

Wśród zagrożeń eksperci wymieniają między innymi nieefektywność, energochłonność i nieprzyjazność dla środowiska. Ostatnie z zagrożeń jest szczególnie motywujące do zmiany systemu oświetlenia ze względu na trend narzucania nowych rozwiązań przez rządzących. Warto uprzedzić takie regulacje, a przede wszystkim wzrost cen realizacji modernizacji oświetlenia, w chwili, gdy stanie się to obligatoryjne dla wszystkich firm.

Zmiana oświetlenia nie tylko zagwarantuje przyszły zwrot inwestycji, ale także i poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie to właśnie oświetlenie LED wpływa na wzrost produktywności i komfort pracy pracowników, a co za tym idzie – wzrost ich efektywności, zapobieganie szybkiemu zmęczeniu i ryzyku wystąpienia chorób zawodowych. Dla osób odpowiedzialnych za finanse na cele utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie niezwykle ważne jest zapewnienie trwałości i niezawodności systemu oświetleniowego.


Modernizacja oświetlenia w przedsiębiorstwie i zwrot inwestycji

Celem każdej z firm z sektora produkcyjnego, choć nie tylko, jest redukowanie kosztów i maksymalizacja zysków z prowadzonej działalności. Automatyzacja większości zakładów sprawiła, że produkcja może bez najmniejszego problemu funkcjonować przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu. Ilość maszyn i instalacji, a przede wszystkim energii, których te urządzenia potrzebują, skłaniają osoby odpowiedzialne za finanse w firmie do zadania sobie pytania – gdzie można oszczędzić?

Sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem, które przyczynia się do ograniczenia kosztów zużycia mediów, jest modernizacja oświetlenia. Godną polecenia firmą, która się tym zajmuje, jest Luxmat. Zaufało jej już tysiące firm nie tylko z branży produkcyjnej, ale także przedsiębiorstwa administrujące nieruchomościami, przedstawiciele placówek oświaty i wiele innych. Docenili oni przede wszystkim energooszczędność, jaką gwarantują realizacje firmy Luxmat i zaprezentowane przez tą nią kalkulacje zwrotu inwestycji, które można przeznaczyć na kolejne działania w obszarze utrzymania ruchu i nie tylko. Zrealizowane modernizacje przez Luxmat, objęte 5-letnią gwarancją, pozwoliły wspominanym firmom na optymalizację wewnętrznych procesów dostosowanych do ich modelu biznesowego.