14 lipca 2024

Kongres architektów

Twoje miejsce w internecie

chirurg

Narzędzia chirurgiczne jedno- czy wielorazowe? Jakie wybrać?

W środowisku medycznym toczy się wiele dyskusji w kontekście wyboru narzędzi chirurgicznych. Głównym aspektem w dyskusjach w wielu szpitalach i organizacjach medycznych jest bezpieczeństwo ich stosowania, zdrowie pacjenta, wygoda i koszty przetwarzania. Jakie więc są odpowiednie – narzędzia chirurgiczne jednorazowe czy narzędzia chirurgiczne wielorazowe?

Jednorazowe narzędzia chirurgiczne a wielorazowe

Jednorazowe narzędzia chirurgiczne to wykorzystywane raz instrumenty medyczne, które należy wyrzucić zaraz po użyciu. Są wyjmowane z opakowania, używane, a następnie odpowiednio utylizowane zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją. Z drugiej strony narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku to instrumenty medyczne, które mogą być używane wielokrotnie u różnych pacjentów (np. pinceta chirurgiczna). Aby to umożliwić, są one ponownie przetwarzane po każdym użyciu, w procesie, który je sterylizuje lub dezynfekuje i eliminuje wszelkie mikroorganizmy. Oba te rodzaje narzędzi są używane w wielu ośrodkach chirurgicznych w całym kraju do różnych operacji i zabiegów. Jak można sobie wyobrazić, istnieje wiele decydujących czynników, które determinują wybór rodzaju narzędzi w danej placówce, największą różnicę stanowi jednak czynnik kosztowy. Narzędzia chirurgiczne jednorazowe i narzędzia chirurgiczne wielorazowe mają ten sam podstawowy cel, ale to ich opłacalność sprawia, że lekarze zastanawiają się, która opcja jest najlepsza dla ich placówek.

Koszt użycia

Powszechnym błędem jest przekonanie, że używanie narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku byłoby znacznie bardziej opłacalne niż ich jednorazowych odpowiedników, ponieważ są one wielokrotnego użytku. Chociaż na pierwszy rzut oka ma to sens, głębsze spojrzenie może w rzeczywistości ujawnić coś przeciwnego. Rozważając narzędzia chirurgiczne wielorazowe, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników, m.in. uwzględnianie opłat za sprzątanie i ponowne przetwarzanie, a także maksymalny czas ich używania oraz wszelkie problemy z zanieczyszczeniem krzyżowym i niewłaściwie przetworzonymi narzędziami.

Innym wyróżniającym czynnikiem jest to, że podczas gdy rzeczywiste koszty narzędzi wielokrotnego użytku są zmienne i mogą być trudne do przewidzenia, cena jednorazowych jest bardzo przewidywalna. Na przykład koszt zakupu określonego jednorazowego narzędzia chirurgicznego luzem zawsze będzie taki sam, z pewnymi różnicami ze względu na ilość, które mogą nawet prowadzić do niższych cen. Jednorazowe narzędzia chirurgiczne nie oferują takiej przewidywalności, ponieważ zawierają inne zmienne, które zmieniają się w czasie. Na przykład, w zależności od placówki, może zostać wykorzystana zewnętrzna organizacja zajmująca się przetwarzaniem, która zajmuje się wszystkimi potrzebami w zakresie sterylizacji. W takim przypadku należy również wziąć pod uwagę dodatkowe koszty transportu i ponownego przetwarzania.

Ponadto normalne zużycie narzędzi wielokrotnego użytku doprowadzi w końcu do niezbędnych napraw, aby zapewnić ich sprawność. Podobnie jak nieoczekiwana ich awaria – będzie wymagała podjęcia analogicznych kroków, w celu przywrócenia narzędzia do stanu używalności. Koszty napraw będą zależeć od skali zużycia narzędzia lub rodzaju awarii. Należy również wziąć pod uwagę skutki ewentualnego użycia wadliwego narzędzia. Żaden z tych problemów nie dotyczy jednorazowych narzędzi chirurgicznych.

Bezpieczeństwo i wygoda

Poza opłacalnością, narzędzia chirurgiczne jednorazowe są dobrym rozwiązaniem dla większości placówek ze względu na dwa pozostałe czynniki: bezpieczeństwo i wygoda. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nowe narzędzie daje gwarancję właściwego użycia i bezpieczeństwa. Zabiegi chirurgiczne mogą być przeprowadzane szybciej, ponieważ zapakowane narzędzia chirurgiczne są już wysterylizowane i gotowe do użycia.